RSC Analysis

ՏՀԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՉՀԱՂԹԱՀԱՐՎԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ»

Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հոդվածաշարի վերջին հրապարակումը, որը կոչվում է «Հայաստանի չհաղթահարված մարտահրավերները 2015 թվականին», գրվել է Հայկակ Արշամյանի կողմից, որտեղ հեղինակը գնահատել է Հայաստանի նախորդ տավա մարտահրավերները, որոնք շարունակում են սպառնալ երկրի անվտանգությանը նաև 2016-ին։ Հայերենով գրված սույն հոդվածը քննարկում է մի շարք ոլորտներում եղած մարտահրավերները, ներառյալ՝ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրներն ու ժողովրդավարության զարգացման հետ կապված հիմնահարցերը։ Արշամյանը գտնում է, որ առկա մարտահրավերները պայմանավորված են ոչ միայն 2015-ի գլոբալ տնտեսական ու քաղաքական վայրիվերումներով և այլ զարգացումներով, այլև ՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությամբ։ 

REPORT ON ARMENIAN PEACEKEEPING

In a special report entitled, “Peacekeeping Contributor Profile: Armenia,” RSC Director Richard Giragosian authored a study of trends and developments regarding Armenia’s demonstrable commitment to international peacekeeping operations.  The report, completed in late November, was commissioned as the 60th country study for an independent research project, “Providing for Peacekeeping,” of the International Peace Institute, the Elliott School at George Washington University, and the Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect at the University of Queensland. 

RSC “NAGORNO-KARABAKH SITUATIONAL ASSESSMENT”

The attached is our latest “RSC Nagorno-Karabakh Situational Assessment,” covering the most recent escalation, from 4-11 December, in which at least half of dozen deaths were reported from all sides, a military UAV was shot down and a tank unit was used for the first time since the signing of the 1994 ceasefire. 

US INTELLIGENCE REPORTS TO CONGRESS ON WORLD WIDE THREAT ASSESSMENT

As part of an annual series of US Congressional hearings, two senior intelligence community officials testified at an open hearing before the US Senate Armed Services Committee on 26 February, reporting on the “Worldwide Threat Assessment.” The attached are the official declassified reports from James R. Clapper, the Director of National Intelligence (DNI), and Lt. Gen. Vincent Stewart, the Director of the Defense Intelligence Agency (DIA).

.

RSC RELEASES BRIEF ANALYTICAL NOTE ON NEW SURPRISE IN ARMENIAN POLITICS

In a brief analytical note released on January 27, the RSC looks at an interesting development, with implications for Armenian politics. The one-page brief, entitled “A Fresh Surprise and New Suspense in Armenian Domestic Politics,” looks at the possible emergence of Armenian Defense Minister Seyran Ohanyan as a possible contender for the Armenian presidency.

.